Ataskaitos

2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.

Finansinės būklės ataskaita I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (151)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (33)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.

Finansinės būklės ataskaita II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (33)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (151)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (151)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (33)

2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.

Finansinės būklės ataskaita I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (33)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (151)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.

Finansinės būklės ataskaita II ketv. - 1

Finansinės būklės ataskaita II ketv. - 2

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 141

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 141-1

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 151

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 33

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 33

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 141

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 141-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 151

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 151-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 153

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 153-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 1435

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 1435-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv.  - 1436

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 33

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 33(1)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 141

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 141(1)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 151

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 151(1)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 153(1)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 153(2)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 1435

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 1435(1)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. - 1436

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

2018 m.

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141-1)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (33)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (151)

Finansinės būklės ataskaita I ketv. 

Priedas

Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.