Ataskaitos

 2015 METAI

Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.

Finansinės būklės ataskaita I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.

Finansinės būklės ataskaita II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita III ketv.

Finansinės būklės ataskaita III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv.(33)

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv.(151)

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. (141)

Finansinės būklės atsakaita IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (33)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (141-MK)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (151)

2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.

Finansinės būklės ataskaita I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (151)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (33)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.

Finansinės būklės ataskaita II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (33)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. (151)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (151)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. (33)

2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.

Finansinės būklės ataskaita I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (141-IU)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (33)

Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. (151)

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.

Finansinės būklės ataskaita II ketv. - 1

Finansinės būklės ataskaita II ketv. - 2

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 141

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 141-1

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 151

Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. - 33

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 33

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 141

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 141-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 151

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 151-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 153

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 153-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 1435

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv. - 1435-1

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketv.  - 1436