Darbuotojai


ADMINISTRACIJA:

Direktorė Eimutė Kripienė, gyvenimo aprašymas, pareigybės aprašymas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė, pareigybės aprašymas.

Vyriausioji buhalterė Rima Andrijauskienė, pareigybės aprašymas.

Raštinės (archyvo) vedėja Jolanta Martinaitienė, pareigybės aprašymas.

Ūkio dalies vedėjas Gediminas Stuogis, pareigybės aprašymas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Elvyra Tepelytė, Tel. Nr. 867685159 El. p. elvyra.tepelyte@sveikatos-biuras.lt Darbo laikas: pirmadieniais, trečiadieniai, penktadieniais 8.00 - 17.30 val.

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos Pareigybės aprašymas
     
Danguolė Jablonskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė pareigybės aprašymas
Asta Dapkevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  
Eugenija Morkūnienė     Auklėtoja pareigybės aprašymas
Gintarė Audinienė Auklėtoja  
Aurika Damonskienė Auklėtoja  
Rasa Lakačauskienė Auklėtoja  
Jolanta Orvydienė Auklėtoja  
Sigyta Brazlauskienė Auklėtoja  
Rita Zaleckienė Auklėtoja  
Zita Norkienė Auklėtoja  
Virginija Černauskienė Auklėtoja  
Stasė Armalienė Logopedė pareigybės aprašymas
Rita Buraitienė Logopedė  
Danutė Budrienė Meninio ugdymo pedagogė pareigybės aprašymas
Lina Zapareckienė Auklėtoja  
Greta Vaičiulytė Auklėtoja  

 

Aplinkos darbuotojai

Auklėtojo padėjėjas, pareigybės aprašymas.

Maisto organizavimo specialistė, pareigybės aprašymas.

Virėjas, pareigybės aprašymas, pareigybės aprašymas.

Valytojas, pareigybės aprašymas.doc

Pastatų priežiūros darbininkas, pareigybės aprašymas.

Kiemsargis, pareigybės aprašymas.