Darbuotojai

 


ADMINISTRACIJA:

Direktorė Eimutė Kripienė, gyvenimo aprašymas.

Vyriausioji buhalterė Rima Andrijauskienė, vyr. buhalterio pareigybės aprašymas.doc

Raštinės (archyvo) vedėja Jolanta Martinaitienė, raštines vedejo pareigybės aprašymas. doc

Ūkio dalies vedėja Lina Verbickienė ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas.doc

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Elvyra Tepelytė

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos Pareigybės aprašymas
  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduotojos.doc
Danguolė Jablonskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė priesmokyklinio ugdymo pedagogo.doc
Asta Dapkevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  
Eugenija Morkūnienė     Auklėtoja auklėtojo.doc
Gintarė Audinienė Auklėtoja  
  Auklėtoja  
Rasa Lakačauskienė Auklėtoja  
Jolanta Orvydienė Auklėtoja  
Sigyta Brazlauskienė Auklėtoja  
Rita Zaleckienė Auklėtoja  
Zita Norkienė Auklėtoja  
Virginija Černauskienė Auklėtoja  
Stasė Armalienė Logopedė logopedo.doc
Rita Buraitienė Logopedė  
Danutė Budrienė Neformaliojo  ugdymo pedagogė neformaliojo ugdymo mokytojo.doc
Lina Zapareckienė Auklėtoja  
Jolanta Martinaitienė Socialinė pedagogė socialinio pedagogo.doc

 

Aplinkos darbuotojai

Auklėtojos padėjėjas, pareigybės aprašymas.doc

Vyr. virėjas, pareigybės aprašymas.doc

Virėjas, pareigybės aprašymas.doc

Valytojas, pareigybės aprašymas.doc

Pastatų priežiūros darbininkas, pareigybės aprašymas.doc

Kiemsargis,pareigybės aprašymas.doc