Mokestis už išlaikymą l/d

Dienos  mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje:

 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdytinio aplinkos išlaikymą – 7,24€ (25 Lt).
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:
   -   už patiekalų gamybą – 0,58€ (2 Lt) (nepriklausomai nuo maitinimų skaičiaus);
   -   už produktus:
Grupės Maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)
Maitinimas
(pietūs)
Maitinimai
(pusryčiai ir pietūs arba
pietūs ir pavakariai)
Maitinimai
(pusryčiai, pietūs, pavakariai)
   
Lopšelio
 
0,42€ (1,46 Lt) 0,85€ (2,93 Lt) 1,27€ (4,39 Lt) 1,69€ (5,85 Lt)
   
Darželio ir priešmokyklinės
 
0,48€ (1,66 Lt) 0,96€ (3,32 Lt) 1,44€ (4,97 Lt) 1,92€ (6,63 Lt)

 

 • Apie planuojamus maitinimo pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.


Vienos dienos  išlaikymas ikimokyklinėse įstaigose nemokamas:

 • jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ar savaitę po jos;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais pateikus tėvų (globėjų) prašymą (ne mažiau kaip 5darbo dienas);
 • moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 laipsnių, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.


Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50%:

 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose arba jiems nustatytas neįgalumas);
 • lengvatos už vaiko išlaikymą taikomos pateikus raštišką prašymą ir reikalingus dokumentus.

Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Vaikai augantys socialinės rizikos šeimose atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą ir (ir už maitinimo paslaugas ir už ugdymo aplinkos išlaikymą)