Programos

Mažo vaiko ugdymas – ilgas ir kūrybinių pastangų reikalaujantis darbas. 

Pedagogės kuria papildomo ugdymo programas, atsižvelgdamos į vaikų amžių ir gebėjimus. Jos įtraukia vaikus į veiklą gera idėja, tema, sumanymu. Auklėtojos kartu su vaikais tyrinėja, siekia vaikų interpretacijų, kūrybos atradimų. Ugdytiniai skatinami tyrinėti aplinką, formuojamas jų estetinis santykis su meno kūriniais, supažindinami su lietuvių liaudies kultūra, papročiais, sudaromos sąlygos asmenybės tobulėjimui.

Lopšelio-darželio pedagogai vaikus ugdo vadovaudamiesi savo ilgamete patirtimi paremta ir sukurta programa ,,Saulužės ratu‘‘

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Saulužės ratu'' 2012 m.

Atnaujintos programos projektas

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa‘‘, ,,Priešmokyklinio ugdymosi standartais‘‘.

Dalyvaujame tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių programoje ,,Zipio draugai‘‘.