Istorija

Lopšelis-darželis pirmą kartą duris atvėrė 1964 m. Tuomet jis buvo žinomas kaip ketvirtasis lopšelis-darželis.

1980 m. mūsų l/d pavadintas „Saulutė”. 

2002 m. lopšelio-darželio pedagogės sėkmingai įsijungė į tarptautinę programą „Zipio draugai‘‘, kurioje dalyvauja iki šiol.

2007 m. pedagogai parengė ir iki šiol dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Saulužės ratu”.

2014 m. l/d paminėjo 50-ties metų jubiliejų.

Šiuo metu l/d veikia 8 grupės, lanko 150 vaikučių, juos ugdo 18 kvalifikuotų pedagogų, jiems padeda 19 aptarnaujančio personalo darbuotojų.