Laisvos darbo vietos

Reikalingas psichologas 0,25 pareigybės dalis ir auklėtojas 1.0 pareigybės dalis.