Laisvos darbo vietos

Reikalingas psichologas 0,25 pareigybės dalis ir auklėtojas 0,5 pareigybės dalis.