Laisvos vietos grupėse

Lopšelio grupėse - 0

3 m. amžiaus grupėje - 0

4 m. amžiaus grupėje - 0

5 m. amžiaus grupėje - 0

Skirtingo amžiaus grupėje - 1

Ikimokyklinėje jungtinėje grupėje  - 7

Priešmokyklinio ugdymo grupėje - 1