Priėmimas

Į lopšelį-darželį „Saulutė" priimami
1-6 metų vaikai ugdytis pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo(si) programas.