Programos

,,Saulužės ratu‘, ,,Zipio draugai‘‘, ,,Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa‘‘, ,,Priešmokyklinio 
ugdymosi standartai‘‘.