Apie musGalerija NaujienosLaisvos vietosKita informacija

Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Saulutė“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190525479.

 1. Lopšelis-darželis įsteigtas 1962 m. rugsėjo 14 d.
 2. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 3. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 4. Lopšelio-darželio savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.
 5. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
 6. Lopšelio-darželio buveinė: Vytauto g. 57, LT-77147 Šiauliai.
 7. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 8. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
 9. Mokymo kalba – lietuvių.
 10. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.
 11. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.


Informacija ruošiama.
Informacija ruošiama.
„Kodėlčiukas” 2-3 metų lopšelio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Pagrandukas” lopšelio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Drugelis” lopšelio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Varpelis” 4 metų amžiaus darželio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Nykštukas” skirtingo amžiaus grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Eglutė” 5 metų amžiaus darželio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
,,Boružėlė‘‘ priešmokyklinio ugdymo grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Naminukas” 3 metų amžiaus darželio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
Informacija ruošiama.