Asmens duomenų apsauga

Norime informuoti, kad Šiaulių lopšelio – darželio „Saulutė“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės sistemos (toliau – https://siauliusaulute.lt ) ir lopšelio – darželio „Saulutė“ kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  2.1  Šiaulių lopšelis – darželis „Saulutė“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
      2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
      2.1.2 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
      2.1.3 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
      2.1.4 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  2.2  Šiaulių lopšelis – darželis „Saulutė“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
      2.2.1 apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;
      2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
      2.2.3 spręsti problemas, susijusias su paslaugų suteikimu;
      2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 3. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  3.1 Jūs turite teisę bet kada keisti, atnaujinti ir/ar panaikinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu rastine@siauliusaulute.lt arba telefonu (8 41) 523 651.
 4. Asmens duomenų naudojimas lopšelio – darželio „Saulutė“ naujienlaiškiams siųsti?
  4.1 Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums naudoti Jūsų asmens duomenis „Saulutės“ naujienlaiškiui siųsti. Tai galite padaryti:
      4.1.1 registruodamiesi svetainėje tam skirtoje vietoje, pavadinimu „Prenumerata“, joje įrašę savo el-paštą;
  Šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti pranešdami apie atsisakymą el. laišku. Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų.
 5. Slapukai (angl. cookies)
  5.1 Informuojame, jog mūsų sistemoje yra naudojami slapukai („Cookies“). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.
 6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
  6.1 Šiaulių lopšelis – darželis „Saulutė“  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami interneto puslapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
   1.