Dokumentų formosPareigybių aprašymaiDarbo tvarkos taisyklės
Informacija ruošiama.
 • Direktoriaus pareigybių aprašymas x
 • Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybių aprašymasx
  • Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybių aprašymas x
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybių aprašymas x
  • Meninio ugdymo pedagogo pareigybių aprašymas x
  • Švietimo pagalbos specialisto pareigybių aprašymas x
  • Psichologo asistento pareigybių aprašymas x
  • Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas x
 • Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybių aprašymas x
 • Vyriausiojo buhalterio pareigybių aprašymas x
  • Apskaitos darbuotojas pareigybių aprašymas x
 • Ūkvedžio pareigybių aprašymas x
  • Auklėtojo padėjėjo pareigybių aprašymas x
  • Valytojo pareigybių aprašymas x
  • Kiemsargio pareigybių aprašymas x
  • Pastatų priežiūros darbuotojo pareigybių aprašymas x
  • Sandėlininko pareigybių aprašymas x
 • Maitinimo organizavimo specialisto pareigybių aprašymas x
  • Virėjo pareigybių aprašymas x
Informacija ruošiama.