Lopšelio - darželio ugdymo grupėsLaisvos vietosPrašymų formos
Ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (1-3 metų amžiaus) grupė „Kodėlčiukai“ Ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (1-3 metų amžiaus) grupė „Kodėlčiukai“
Auklėtojos: Sigita Bakaneckaitė.
Auklėtojos padėjėja: Juzina Juozapaitienė.
Ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo grupė (1-3 metų amžiaus) „Pagrandukas“ Ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo grupė (1-3 metų amžiaus) „Pagrandukas“
Auklėtojos: Gintarė Audinienė ir Virginija Černauskienė.
Auklėtojos padėjėja: Silva Zaturskienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė (3 metų amžiaus) „Drugelis“ Ikimokyklinio ugdymo grupė (3 metų amžiaus) „Drugelis“
Auklėtojos: Ilona Baikienė ir Sigyta Brazlauskienė.
Auklėtojos padėjėja: Milda Andruškienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė (3 metų amžiaus) „Eglutė“ Ikimokyklinio ugdymo grupė (3 metų amžiaus) „Eglutė“
Auklėtojos: Zita Norkienė ir Vilma Stasiūnienė.
Auklėtojos padėjėja: Janina Lindinienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė (4 metų amžiaus) „Naminukas“ Ikimokyklinio ugdymo grupė (4 metų amžiaus) „Naminukas“
Auklėtojos: Eugenija Morkūnienė ir Asta Dapkevičienė.
Auklėtojos padėjėja: Dovilė Augustinienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė (mišraus 4-5 metų amžiaus) „Nykštukas“ Ikimokyklinio ugdymo grupė (mišraus 4-5 metų amžiaus) „Nykštukas“
Auklėtojos: Rita Zaleckienė ir Vilma Stasiūnenė.
Auklėtojos padėjėja: Marina Gelžinienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė (5 metų amžiaus) „Varpelis“ Ikimokyklinio ugdymo grupė (5 metų amžiaus) „Varpelis“
Auklėtojos: Lina Zapareckienė ir Virginija Černiauskienė.
Auklėtojos padėjėjos: Rita Bulkšienė ir Laima Baranauskienė.
Priešmokyklinio ugdymo grupė „Boružėlė“ Priešmokyklinio ugdymo grupė „Boružėlė“
Pedagogės: Danguolė Jablonskienė ir Asta Dapkevičienė.
Auklėtojos padėjėja: Eugenija Šniukienė
„Kodėlčiukas” 2-3 metų lopšelio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Pagrandukas” lopšelio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Drugelis” lopšelio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Varpelis” 4 metų amžiaus darželio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Nykštukas” skirtingo amžiaus grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Eglutė” 5 metų amžiaus darželio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
,,Boružėlė‘‘ priešmokyklinio ugdymo grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
„Naminukas” 3 metų amžiaus darželio grupė
UŽIMTOS VIETOS – …
LAISVOS VIETOS – …
 • Prašymas
 • Prašymas dėl vaiko paėmimo iš darželio
 • Prašymas dėl priėmimo į darželį išimties tvarka
 • Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje
 • Prašymas dėl priėmimo į darželį
 • Prašymas dėl išbraukimo iš lopšelio – darželio eilės sąrašo
 • Prašymas dėl išbraukimo iš lopšelio – darželio
 • Prašymas dėl 50% užmokesčio sumažinimo už vaiko išlaikymą
 • Prašymas dėl atleidimo nuo užmokesčio už vaiko išlaikymą
 • Prašymas dėl vaiko maitinimo lopšelyje – darželyje
 • Prašymas dėl perkėlimo